İpoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri

İpoteka kreditlərinin verilməsi şərtləri, irəli sürülən tələblər, güzəştli ipoteka hüququ olanlar və tələb olunan sənədlər

İpoteka kreditinin verilməsi şərtləri:

 

Şərtlər Adi ipoteka kreditləri Güzəştli ipoteka kreditləri
Maksimal məbləğ            150,000 AZN                  100,000 AZN
Maksimal illik faiz dərəcəsi 8% 4%
İlkin ödəniş 20% 15%
Maksimal müddət 25 il 30 il

 

Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:

 

 1. Kredit Azərbaycan manatı ilə verilməlidir;

 2. Kredit Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına verilməlidir;

 3. Kredit, üzərində mülkiyyət hüququ dövlət qeydiyyatına alınmış yaşayış sahəsinin alınmasına verilməlidir;

 4. Güzəştli ipoteka krediti, yaşayış sahəsinin 1 kvadratmetri üçün hesablanan qiyməti güzəştli ipoteka kreditinin verilmə tarixinə Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonalarda, ölkənin digər şəhər və rayon ərazilərində orta bazar qiymətindən artıq olmayan yaşayış sahələrinin alınmasına verilməlidir;

 5. Güzəştli ipoteka kreditinin məbləği kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən yaşayış sahəsinin qiymətinin 90 faizindən, güzəştli ipotekaya aid olmayan kreditin məbləği isə 85 faizindən çox olmamalıdır;

 6. İpoteka kreditləri üzrə ödəniləcək aylıq məbləğ borcalanın (borcalanların) aylıq məcmu gəlirinin 70%-dən çox olmamalıdır. Bu tələb ipoteka kreditinin məbləğinin kreditin verildiyi tarixə ipoteka ilə yüklü edilən ilkin bazardakı yaşayış sahəsinin qiymətinin 60 faizindən az olduğu hallara şamil edilmir;

 7. Borcalanın (borcalanların) və onun ailəsinin həyatı və fəaliyyəti ilə əlaqədar müntəzəm ödənişlər hər bir ailə üzvünün saxlanılması üçün ölkə üzrə müəyyən olunmuş yaşayış minimumunun 50 faizindən az götürülə bilməz;

 8. Kreditin son ödəniş tarixinə borcalanın (borcalanların) yaşı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş pensiya yaş həddindən çox olmamalıdır;

 9. Kredit yaşayış sahəsinin ipotekası ilə təmin olunmalıdır;

 10. İpoteka ilə yüklü edilən yaşayış sahəsi Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən təsdiq olunmuş siyahıya daxil olan və onunla əməkdaşlığa dair müqavilə bağlamış müstəqil qiymətləndirici tərəfindən qiymətləndirilməlidir;

 11. İpoteka saxlayanın hüquqları qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmalıdır;

 12. Kredit üzrə əsas borc və hesablanmış faizlər hər ay bərabər hissələrlə (annuitet ödənişlər) ödənilməlidir;

 13. İpoteka ilə yüklü edilmiş daşınmaz əmlakın bazar qiyməti əsas götürülərək ipoteka ilə təmin edilən kreditin həcmindən az olmamaq şərtilə sığortalanmalıdır;

 14. Həyat sığorta müqaviləsi. Borcalanların həyat sığortası onların ipoteka kreditinin məbləği hesablanarkən gəlirlərinin xüsusi çəkisinə proporsional qaydada aparılmalı və borcalanların həyat sığortasının ümumi məbləği ipoteka krediti məbləğindən az olmamalıdır;

 15. İpoteka krediti almaq istəyən şəxsin gecikməsi olan cari kredit öhdəlikləri olmamalıdır;

 16. İpoteka krediti üzrə borcalanların sayı 3 nəfərdən artıq ola bilməz;

 17. Bir şəxs eyni vaxtda yalnız 2 ipoteka krediti üzrə borcalan qismində çıxış edə bilər;

 18. Eyni ipoteka krediti üzrə borcalanlar qismində yalnız yaxın ailə üzvləri – ər/arvad, bacı və qardaş, övlad və valideynlər, baba və nənələr çıxış edə bilər;

 19. İpoteka krediti hesabına alınmış yaşayış sahəsi üzərində mülkiyyət hüquqları yalnız borcalanlardan birinin adına rəsmiləşdirilə bilər;

 20. İpoteka kreditləri fərdi yaşayış evlərinin, bağ evlərinin və 1 yanvar 1970-ci il tarixindən sonra inşa edilmiş çoxmənzilli binalarda yerləşən mənzillərin alınmasına verilir;  

 21. Qanunvericilikdə müəyyən olunmuş hallar istisna olmaqla, ipoteka krediti üzrə öhdəliklər tam icra olunanadək ipoteka krediti hesabına alınmış yaşayış sahəsinin özgəninkiləşdirilməsinə icazə verilmir;

 22. Ümumi paylı mülkiyyətdə olan yaşayış sahəsinin bir hissəsi ayrılıqda ipoteka predmeti kimi çıxış edə bilməz.  


İpoteka kreditləri üzrə güzəştlərdən aşağıdakı şəxslərin istifadə etmək hüququ vardır:
 • Gənc ailənin üzvü olan aşağıdakı şəxslər:

  • Şəhid ailəsinin üzvü (əri/arvadı, övladları);

  • Milli Qəhrəman (özü, əri/arvadı, övladları);

  • Məcburi köçkün və ya ona bərabər tutulan şəxs;

  • Ən azı 3 il dövlət qulluğunda qulluq edən, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxs;

  • Ən azı 3 il dövlət ümumtəhsil müəssisəsində müəllim işləyən şəxs;

  • Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;

  • İdman sahəsində xüsusi xidmətləri olan şəxs (fəxri bədən tərbiyəsi və idman xadimi, ölkə miqyaslı yarışların qalibi (I yer), beynəlxalq miqyaslı yarışların mükafatçısı    (I, II və ya III yer).

 • Elmlər doktoru elmi dərəcəsi olan şəxs;

 • Ən azı 15 il dövlət qulluğunda qulluq edən şəxs, o cümlədən dövlət qulluğunun xüsusi növündə xidmət keçən şəxs;

 • Ən azı 3 il hərbi xidmətdə olan (müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olan hərbi qulluqçulardan başqa), həmçinin ehtiyata və istefaya buraxılmış Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçuları(“Hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 41.0.6-cı, 41.0.7-ci, 41.0.8-ci, 41.0.10-cu, 42.0.3-cü, 42.0.4-cü və 42.0.5-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallarda ehtiyata və ya istefaya buraxılmış hərbi qulluqçular istisna olmaqla);

 • Ən azı 3 il daxili işlər orqanlarında xidmət keçən xüsusi rütbəsi olan şəxs;

 • Ən azı 3 il elmi vəzifədə işləyən elmi işçilər;

 • Ən azı 15 il dövlət ümumi təhsil müəssisəsində müəllim işləyən şəxs.

 

Qeyd: Güzəştli ipoteka kreditindən istifadə etmək hüququ olan ailə və ya şəxs bu hüquqdan yalnız bir dəfə istifadə edə bilər.Tələb olunan sənədlər

 • İpoteka kreditinin alınması üçün tələb olunan sənədlər

 1. Borcalanın (birgə borcalanın) şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd və sənədin surəti.

2. Nikahın bağlanması (və ya boşanma) barədə şəhadətnamə (sənədin surəti).

3. Borcalanla (birgə borcalanla) birgə yaşayan yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlər (sənədlərin surəti)

4. Borcalanın (birgə borcalanın) yetkinlik yaşına çatmamış ailə üzvlərinin ş əxsiyyət vəsiqələri və ya doğum haqqında şəhadətnamələri (sənədlərin surəti)

5. Borcalanın (birgə borcalanın) əmək müqaviləsi və ya onun iş yerinin kadrlar idarəsi tərəfindən təsdiq edilmiş əmək kitabçasının surəti.

6. Borcalanın (birgə borcalanın) gəlirlərini təsdiq edən sənədlər (əsas və əgər varsa, əlavə iş yerindən arayış və s.).

7. İpoteka predmetinin qiymətləndirmə aktı.

• İpotekanın rəsmiləşdirilməsi üçün tələb olunan sənədlər

1. İpoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd (dövlət reyestrindən çıxarış) və texniki pasport (tələb olunduqda).

2. İpoteka predmetinin digər öhdəliklər üzrə yüklü edilməməsini və məhdudiyyət olmadığını təsdiq edən sənəd.

3. İpoteka qoyulan yaşayış sahəsi üzrə qeydiyyatda olanlar haqqında arayış.

4. İpoteka predmetinin ipotekaya qoyulmasına və məhkəmədənkənar qaydada satılmasına dair ərin/arvadın, ipoteka predmetində qeydiyyatda olan digər yetkinlik yaşına çatmış ailə üzvlərinin notariat orqanlarına təqdim olunan razılığının surəti. İpoteka predmetinin mülkiyyətçisi yetkinlik yaşına çatmamış şəxs olduqda, onun maraqları çərşivəsində səlahiyyətli qəyyumluq və himayəçi lik orqanlarının razılığının surəti.

• İpotekanın rəsmiləşdirilməsindən sonra təqdim olunmalı sənədlər

1. İpoteka müqaviləsinin (Qarışıq müqavilə) və ipoteka kağızının əsli və onların dövlət qeydiyyatından keçməsini təsdiqləyən sənədlər.

2. Borcalanın ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsinin və ipoteka predmetinin sığortalanmasını və s ığorta ödənişlərinin ödənildiyini təsdiqləyən sənədlər.

3. Alınmış yaşayış sahəsinin alqı-satqı müqaviləsinin surəti.

4. Yaşayış sahəsinin satıcısının (fiziki şəxslər üçün) şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin surəti.

• Borcalan fərdi sahibkar olduqda əlavə olaraq təqdim olunmalı sənədlər

1. Sahibkarın vergi orqanlarında qeydiyyatdan keçməsi haqqında şəhadətnamə (surəti).

2. Vergi orqanları tərəfindən qəbul olunmuş gəlir vergisi və ya sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsi.

• Borcalan güzəştli kateqoriyaya aid olduqda əlavə olaraq təqdim olunmalı sənədlər

1. Borcalanın güzəştli kateqoriyaya aid olmasını təsdiq edən sənəd.

 

Qeyd: Təqdim olunmuş sənədlərin surətləri notarial qaydada təsdiqlənməlidir.

 

Mənbə: Azərbaycan Respublikası İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun saytı

Oxşar məqalələr
Daşınmaz əmlak investisiyası üçün TOP 5 ən yaxşı ö...
Daşınmaz əmlaka sərmayə qoymaq ümumi qlobal təcrübədir. Bel...
Xaricdə daşınmaz əmlaka investisiyalar: kapitalı n...
Xaricdə ev almaq ən etibarlı investisiya növlərindən biri he...
İstanbulda əmlak
Bu məqalədə İstanbulda daşınmaz əmlak və əcnəbilər üçün inve...
Türkiyə əmlak bazarı
Xaricdə əmlak almağı planlaşdıranlar üçün ən əsas məsələ düz...
Kristal Abşeron
Xəyallarınızı inşa edirik
Melissa Group
İdeal həyat fikrini reallaşdır
Resant Real Estate
Rahatlığı və gözəlliyi birləşdiririk.
Olympus Park
Olympus Park - Dünyaya Zirvədən Baxın
İpoteka krediti nədir və onu necə almaq olar?
İpoteka nədir, neçə növü var, bütün riskləri necə nəzərə alm...
Remart mobil tətbiqi
Daşınmaz əmlak əməliyyatlarının idarə olunmasında yeni mobil...
Daşınmaz əmlak sorğusu
Sorğu daşınmaz əmlak alqı-satqısı prosesində rastlaşdığınız...
İnşaat proseslərinin idarə edilməsində yeni texnol...
İnşaat sektoru hər bir ölkənin iqtisadiyyatında mühüm yer tu...
Ağ Şəhərdə mənzil sahibi olmağın 9 üstünlüyü
Hazırda Bakı buxtasının mərkəzində yerləşən Qara Şəhərin obr...
Lighthouse Residence
Paytaxtımızın ən gözəl şəhərkənarı məkanı, öz möhtəşəm dəniz...
"Teras Park" - Yaşayış Kompleksi
"Teras Park" yaşayış kompleksinin inşаsı ekoloji cəhətdən tə...
Zirve Residence - Premium Yaşayış Kompleksi
"Zirve Residence" bazarda gəlirlilik baxımından ən perspekti...
Park Bayıl - Premium Yaşayış Kompleksi
Yeni “Park Bayıl” premium yaşayış kompleksi şəhərimizin misi...
Mahal Construction - tikinti gedişatı
Hər bir evin tikintisi nədən başlayır? Hətta tikinti barədə...
Park Cıdır - Premium Yaşayış Kompleksi
"Park Cıdır" yaşayış kompleksi investisiya baxımından persp...
Özüm satıram!
Mənzili özünüzün satmağınızın üstünlükləri: Danışıqlarda üçü...
Mənzil satıram. Aşağı yeri var?
Danışıqlar zamanı hər bir şəxs özü üçün yaxşı olan nəticəyə...
Əmlakın satış planı
Əmlak kimi bahalı “malı” satmaq asandırmı? Real alıcı tapmaq...
Daşınmaz əmlakın likvidliyi
Likvidlik anlayışı daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul...
Mənzilinizi necə tez sata bilərsiniz?
Mənzilinizi satarkən həddən artıq tələsmək xeyir gətirmir. E...
İndi Dubay zamanıdır
2010-cu ildə dünyada ən hündür binanın - Burj Khalifanın açı...
REMART GROUP haqqında
Remart sözü - Real Estate Market (ingiliscədən «Daşınmaz Əml...
Panorama Bayıl - Premium Yaşayış Kompleksi
“Pilot layihə”lər sırasında “Panorama Bayıl” Premium Yaşayış...
Eviniz - Həyat tərzinizdir
Yeni ev seçərkən biz təkcə kvadrat metrlər almırıq, həm də y...
Tövsiyyə olunan məqalələr